Nieuws

Jaarlijkse BBQ & afterparty erg geslaagd

De jaarlijkse TKT-BBQ was dit jaar samen met de start-up-BBQ van Blink: een groot succes! Meer dan 120 high-tech- en startup-ondernemers bezochten deze BBQ. Na de BBQ was er nog een afterparty bij Goal Gorilla, ook dit was erg geslaagd.

We willen graag jullie mening voor de Agenda van Twente!

Een van de actielijnen van Twente Werkt! van de Twente Board is het vergroten van het ondernemerschap. Mede in het kader hiervan is een aantal netwerkorganisaties gaan samenwerken in Ondernemend Twente en nu is het moment gekomen om te peilen hoe de samenwerkende ondernemersorganisaties optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het ondernemerschap. Daartoe hebben wij een aantal vragen opgesteld.

Ook is de periode aangebroken waarin de nieuwe Agenda van Twente (het meerjarenplan bedoeld om Twente sociaal-economisch te versterken) moet worden opgesteld. De Twente Board is gevraagd om daarvoor met een advies richting de regio te komen. Jouw inbreng daarin is van groot belang!
 
Daarom vragen wij je onze enquête in te vullen, welke, in lijn met het bovenstaande, twee hoofdelementen bevat:
1. Waar moet de komende jaren vooral in worden geïnvesteerd om de economische groei van Twente te stimuleren?
2. Hoe kunnen de samenwerkende Twentse ondernemersorganisaties (dan wel op Twentse schaal georganiseerd) hun onderlinge samenwerking beter invulling geven?
 
Op dit moment werken de volgende partijen al samen onder de koepel van Ondernemend Twente: TKT, IKT, MKB Twente, VNO-NCW Twente, KKT, VMO, Ammon, Stichting Fris, WTC Twente, Metaalunie Overijssel. Er zijn inmiddels meerdere organisatie benaderd.
 
Neem de kans om jouw inbreng te leveren en vul bijgaande enquête in; het kost je maximaal 10 minuten.De mogelijkheid bestaat dat je, door jouw verschillende lidmaatschappen, via meerdere organisaties wordt benaderd. Uiteraard is het invullen van één enquête voldoende. Enquete ondernemend Twente

The Future of High Tech een groot succes

The Future of High Tech maakte deel van het StartUpFest Europe, een internationaal evenementenprogramma gericht op start-ups en scale-ups. Het trok zo'n 500 bezoekers naar Enschede. Naast de vele keynote speeches gingen deelnemers met elkaar in gesprek tijdens break-outsessies over bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid en water, ondernemers kregen de kans om Chris Anderson het hemd van het lijf te vragen en er konden doorlopend diverse demo's en exposities worden bezocht. 

“Geen enkel bedrijf kan een goed functionerend startup-ecosysteem verslaan.” Chris Anderson, topondernemer van 3D Robotics, schrijver van The Long Tail, gaf vorige week woensdag als keynote speaker bij The Future of High Tech een mooi inkijkje in de wereld van succesvolle startups. “De sleutel ligt niet in de beste technologie, maar in de kwaliteit van de omgeving en die van samenwerking.” Een impressie van de dag ziet u hier:

We kunnen terug kijken op een zeer succesvol congres met 500 bezoekers. Waarbij de (besloten) sessie met Chris Anderson en 25 high-tech/ TKT-ondernemers, het optreden van Prins Constantijn, (de kersverse Special Envoy van StartUpDelta) en het optreden van Victor Mids enkele hoogtepunten waren. Samen natuurlijk met de nieuwe contacten die gelegd zijn door de ondernemers in de pauzes en tijdens de meeting tables. Lees meer

U bevindt zich hier: Home Home