We willen graag jullie mening voor de Agenda van Twente!

Een van de actielijnen van Twente Werkt! van de Twente Board is het vergroten van het ondernemerschap. Mede in het kader hiervan is een aantal netwerkorganisaties gaan samenwerken in Ondernemend Twente en nu is het moment gekomen om te peilen hoe de samenwerkende ondernemersorganisaties optimaal kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het ondernemerschap. Daartoe hebben wij een aantal vragen opgesteld.

Ook is de periode aangebroken waarin de nieuwe Agenda van Twente (het meerjarenplan bedoeld om Twente sociaal-economisch te versterken) moet worden opgesteld. De Twente Board is gevraagd om daarvoor met een advies richting de regio te komen. Jouw inbreng daarin is van groot belang!
 
Daarom vragen wij je onze enquête in te vullen, welke, in lijn met het bovenstaande, twee hoofdelementen bevat:
1. Waar moet de komende jaren vooral in worden geïnvesteerd om de economische groei van Twente te stimuleren?
2. Hoe kunnen de samenwerkende Twentse ondernemersorganisaties (dan wel op Twentse schaal georganiseerd) hun onderlinge samenwerking beter invulling geven?
 
Op dit moment werken de volgende partijen al samen onder de koepel van Ondernemend Twente: TKT, IKT, MKB Twente, VNO-NCW Twente, KKT, VMO, Ammon, Stichting Fris, WTC Twente, Metaalunie Overijssel. Er zijn inmiddels meerdere organisatie benaderd.
 
Neem de kans om jouw inbreng te leveren en vul bijgaande enquête in; het kost je maximaal 10 minuten.De mogelijkheid bestaat dat je, door jouw verschillende lidmaatschappen, via meerdere organisaties wordt benaderd. Uiteraard is het invullen van één enquête voldoende. Enquete ondernemend Twente

Connect to us

Bekijk ons ook op Linkedin:

linkedin

U bevindt zich hier: Home Nieuws We willen graag jullie mening voor de Agenda van Twente!