IPC-subsidie: wat heeft Eye on Air / Steray ermee gedaan?

Steray en Eye on Air, twee bedrijven gebonden aan de Universiteit Twente, hebben hun krachten gebundeld. Beide partijen zijn samen een ontwikkeling gestart voor de detectie van explosieven verborgen in schoenzolen: “snelle” en “non-intrusive” screening van schoenen op explosieven. Ze hebben de IPC-subsidie ontvangen, die ze gebruiken om de technologie voor deze screening verder ontwikkelen.

 

Non-obtrusive en snel

Non-intrusive betekent in deze context dat de passagiers hun schoenen niet uit hoeven te doen. Het uitdoen van schoenen is een grote belemmering voor snelle doorstroming van passagiers bij meerdere vliegvelden. Snel betekent hier dat de screening in minder dan vijf seconden moet plaatsvinden. Een snellere manier om schoenen te screenen, is op dit moment  een van de meest urgente vragen in de airport security. De controle van schoenen op sporen van explosieven via luchtsamples kan een grote toegevoegde waarde hebben.

Screening op luchthavens

Op dit moment worden schoenen op luchthavens gecontroleerd middels metaaldetectie-apparatuur (maar hiermee is het alleen mogelijk om metallische voorwerpen te vinden) of door de passagier te vragen hun schoenen uit te doen en deze door de X-ray screener te laten analyseren. Twintig jaar geleden moesten reizigers bij vliegreizen minstens 3 uur van te voren aanwezig zijn wegens langzame computersystemen en storingen bij het inchecken. Met de introductie van online inchecken is dit op het moment niet meer aan de orde. Echter doordat de veiligheidscontroles steeds uitgebreider worden, is de wachttijd voor reizigers ondanks de steeds verdergaande automatisering niet verkort. Met de ontwikkeling van een op Ion Mobility Spectroscopy (IMS) gebaseerde explosievendetector welke in enkele milliseconden de aanwezigheid van explosieven kan bepalen, wil Eye on Air deze wachttijden terugdringen, zonder dat dit een invloed heeft op de veiligheid van het luchtverkeer.

Detectieapparatuur van Eye on Air

Eye on Air ontwikkelt apparatuur voor het detecteren van minuscule sporen van stoffen in luchthavens. Met behulp van deze detectieapparatuur wil Eye on Air het luchtverkeer veiliger maken, zonder dat dit langere wachttijden of moeilijke procedures als gevolg heeft. Tijdens validatietesten bij TNO in Rijswijk heeft Eye on Air bewezen dat zij met behulp van IMS minuscule hoeveelheden explosieve stoffen in de ordegrootte van nanogrammen kan herkennen. Dit was echter enkel mogelijk op een afstand van enkele millimeters. Eye on Air wil onderzoek doen naar de haalbaarheid van het detecteren van minuscule hoeveelheden explosieve stoffen in schoenen van passagiers. De afstand waarover deze explosieve stoffen herkend moeten worden, is ongeveer 5 tot 20 centimeter.

Gebruik van IPC-subsidie

Bestaande apparatuur van Eye on Air heeft bepaalde beperkingen om toegepast te kunnen worden. Om signaal/ruis te verbeteren, moet een andere ionisatiebron worden ontwikkeld dan het bestaande ionisatiesysteem dat werd gebruikt in het eerste product van Eye on Air. Dit is een taak van een ander bedrijf, Steray. In het kader van het IPC-project wordt een beter toepasbare bron ontwikkeld door Steray.

Het gezamenlijke onderzoeksproject speelt zich af op het snijvlak tussen de topsector High Tech Systemen en Materialen en de topsector Chemie. Binnen High Tech Systemen en Materialen vallen de ontwikkelingen van Steray en Eye on Air onder de roadmap Nanotechnologie en Advance Instrumentation. Op dit moment heeft Steray de ontwikkeling van de ionisatiebron bijna afgerond. Eye on Air heeft experimenten gedaan met verschillende configuraties van aerodynamische systemen die geschikt zijn voor  collectie van explosieve deeltjes vanaf het oppervlak van schoenen. Ook het transport van deze deeltjes naar de IMS-sensor is met succes getest.

Beide bedrijven zijn optimistisch over het project en verwachten in het jaar 2017 een werkend prototype voor detectie van explosieven in schoenen te kunnen ontwikkelen.

Connect to us

Bekijk ons ook op Linkedin:

linkedin

U bevindt zich hier: Home Nieuws IPC-subsidie: wat heeft Eye on Air / Steray ermee gedaan?