Hebben we een overschot aan talent in Twente?

Hebben we een overschot aan talent in Twente?
Datum: 19/06/2020 Door: Peter Oosterwijk

TKT Café online; Talent

18 juni vond de eerste online editie plaats van TKT Café. We zijn erg enthousiast over de opkomst in Zoom en de inhoudelijke dialoog. Centraal stond de vraag “Hoe werven en behouden we talent voor Twente” met een introductie van twee sprekers; Jeroen van de Lagemaat van TalentIT en Bas Olde Hampsink van NovelT.

Bas Olde Hampsink gaf vanuit NovelT een toelichting op het project Smart door de Crisis waarbij, onder regie van NovelT kennisinstellingen in Oost Nederland (ROC van Twente, Saxion, Aventus en Universiteit Twente) bedrijven gematcht worden aan studenten om Corona-specifieke vraagstukken op te pakken. De observatie van Bas dat niet elke student is een talent is, en evengoed niet elk talent een student werd door de bezoekers van het Café omarmd en met ervaringsverhalen versterkt.

‘Talent’ krijgt ruim de aandacht in onze regio, gezien het feit dat er 170(!) initiatieven in kaart zijn gebracht op het snijvlak HRM/Talent/Twente. NovelT weet waar elk initiatief voor staat, voor wie en hoe in contact te komen. Heb je als ondernemer een vraag waar te beginnen dan is NovelT een mogelijk eerste schakelpunten.

In het TKT Café lichtte Jeroen van de Lagemaat de doelstellingen en ervaringen van TalentIT toe. TalentIT matcht IT-studenten en bedrijven met bijbanen, stages en afstudeerplekken. De stelling dat ieder bedrijf een IT-bedrijf wordt maar velen zich dat niet beseffen werd breed gedeeld. Jeroen deelde zijn eigen eye-openers en hoe hij NDIX transformeert naar een organisatie met eigen software-ontwikkeling, aangevuurd door een talent uit de pool van TalentIT. De meest opvallend constatering die Jeroen met de deelnemers deelde is er een overschot is aan IT-talent. Op dit moment zijn er meer studenten zich hebben aangemeld bij TalentIT om gematcht te worden dan  bedrijven. Wil je als ondernemer in contact komen met IT-Talent, neem dan contact op met TalentIT.